Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce Kramolna na zasedání dne 2. 11. 2016 usnesením č.  XVI/5 vydalo Územní plán obce Kramolna, který nabyl účinnosti dne 19. 11. 2016.

Zastupitelstvo obce Kramolna na zasedání dne 24.9.2020 usnesením č. XXII/3/2020 vydalo Změnu č. 1 ÚP Kramolna, která nabyla účinnosti dne 16.10.2020.

Stránka

  • 1