Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kramolna
obecKramolna

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Územní plán

Zastupitelstvo obce Kramolna na zasedání dne 2. 11. 2016 usnesením č.  XVI/5 vydalo Územní plán obce Kramolna, který nabyl účinnosti dne 19. 11. 2016.

Zastupitelstvo obce Kramolna na zasedání dne 24.9.2020 usnesením č. XXII/3/2020 vydalo Změnu č. 1 ÚP Kramolna, která nabyla účinnosti dne 16.10.2020.

Územní plán Kramolna

Hlavní výkres základního členění území

0469_Kramolna - ÚP, I.2 - b1_ HLV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,67 MB

Koncepce veřejné infrastruktury energetika a telekomunikace

0469_Kramolna - ÚP, I.2 - b3_ ENE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,92 MB

Koncepce veřejné infrastruktury vodního hospodářství

0469_Kramolna - ÚP, I.2 - b2_ VOD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,82 MB

Koordinační výkres

0469_Kramolna - ÚP, II.2 - a_ KOV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,97 MB

Textová část odůvodnění ÚP

0469_Kramolna - ÚP, II.1_ text odůvodnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,9 MB

Textová část ÚP

0469_Kramolna - ÚP, I.1_ text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 635,29 kB

Výkres předpokl. záboru půdního fondu ZPF

0469_Kramolna - ÚP, II.2 - c_ ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,78 MB

Výkres širších vztahů

0469_Kramolna - ÚP, II.2 - b_ širší vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,06 MB

Výkres VPS, opatření a sanací

0469_Kramolna - ÚP, I.2 - c_ VPS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 791,09 kB

Výkres základního členění území

0469_Kramolna - ÚP, I.2 - a_ ZCU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 786,75 kB

Změna č. 1 Územního plánu Kramolna

Změna č. 1 ÚP Kramolna

UP Kramolna kVP2_I-B-b1_HLv (poslední verze).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,26 MB

Úplné znění ÚP Kramolna po změně č. 1

ÚP Kramolna úplné znění po vydání změny č. 1 - Koncepce veřejné infrastruktury vodní hospodářství

Kramolna_Z1 - úplné znění_I.2-b2_TI%20-%20voda.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,76 MB

ÚP Kramolna úplné znění po vydaní změny č. 1 - Hlavní výkres

Kramolna_Z1 - úplné znění_I.2-b1_HLV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,86 MB

ÚP Kramolna úplné znění po vydaní změny č. 1 - Koncepce veřejné infrastruktury energetika a telekomunikace

Kramolna_Z1 - úplné znění_I.2-b3_TI%20-%20energetika.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,03 MB

ÚP Kramolna úplné znění po vydaní změny č. 1 - Koordinační výkres

Kramolna_Z1 - úplné znění_II.2-a_KOV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,13 MB

ÚP Kramolna úplné znění po vydání změny č. 1 - Textová část

ÚP_Kramolna_úplné znění po_Z1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 874,04 kB

ÚP Kramolna úplné znění po vydaní změny č. 1 - Výkres VPS, opatření a sanací

Kramolna_Z1 - úplné znění_I.2-c_VPS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 919,65 kB

ÚP Kramolna úplné znění po vydání změny č. 1 - Výkres základního členění

Kramolna_Z1 - úplné znění_I.2-a_ZCU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 749,22 kB

Zpráva o uplatňování ÚP

Zpráva o uplatňování ÚP

Zpráva o uplatn._001.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 180,08 kB
nahoru

Projekty