Obsah

Zprávy

OZV č. 4/2015 o místním poplatku za komunální odpad

OZV č. 4 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. celý text

ostatní | 27. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

OZV č. 1/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. celý text

ostatní | 27. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

OZV č. 3/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška o zavedení místních poplatků ze psů. celý text

ostatní | 27. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

OZV č. 4/2008 o zákazu některých druhů paliv

Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování. celý text

ostatní | 27. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

OZV č. 3/2008 pro spalování suchých rostlinných materiálů

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci. celý text

ostatní | 27. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

OZV č. 1/2017 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu celý text

ostatní | 22. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

OZV č. 3/2015 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích, v článku 13 - Osvobození celý text

ostatní | 22. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

OZV č. 1/2015 o odpadech

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů, o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleněna území obce. celý text

ostatní | 22. 10. 2017 | Autor: Správce Webu