Navigace

Obsah

Cyklotrasy

Trasa KČT č. 4095:

Rtyně v Podkrkonoší - Červený kostelec - Zábrodí - Kramolna - Náchod - Běloves - Kudowa-Zdrój (PR) - Karlów (PR)

 

mn.m. km popis
405 0.0 Rtyně v Podkrkonoší (napojení na cyklotrasu 4095), kostel sv. J. Křtitele, zvonice, Městské muzeum s expozicí hornictví a selského povstání 1775. Z parkoviště u hřbitova přejezd silnice č. 1/14 do Rychetského ul. k táhlému stoupání ke rtyňské kapličce (informační tabule).
     
440 0.6 Rtyňská kaplička, ideální místo k odpočinku, výhled na rtyňsko-svatoňovickou kotlinu s Jestřebími horamiKrkonošemi.
     
450 1.0 Polem k místu nazývanému Tylerie a dále cestou označovanou V Poli k železničnímu přejezdu.
     
437 1.2 Zada u Lhotky, osada.
     
420 1.8 Lhota za Č. Kostelcem, místní asfaltkou projíždíte Lhotou, vlevo socha sv. Jana Nepomuckého.
     
415 3.8 Červený Kostelec (zal. před 1362), radnice, náměstí. Barokní kostel sv. Jakuba Většího (1754) s mariánským sloupem sousoší Kalvárie. Domek B. Němcové. Na křižovatku "U Jana" přejdete silnici č. 1/14 a kolem Hospice Anežky České k autobusovému nádraží. Každoročně v srpnu 5-denní Mezinárodní folklorní festival.
     
412 4.0 Autobusové nádraží, východisko turistických tras u bistra Regata, kontakt s trasou 4018 (informační tabule).
     
426 4.4 Z autobusového nádraží vpravo do Sokolské ul., vlevo Českých Bratří do ul. manželů Burdychových a lesoparkem Občina k rybníku Brodský
     
432 5.2 Malebný rybník Brodský (13 ha), koupání, chov ryb. Kemp Brodský nabízí ubytování ve stínu březového háje, travnatou pláž, chatky a stany. Vodnická restaurace (informační tabule).
     
420 5.4 Rozc. na hrázi Brodský, odbočka k přírodnímu koupání u rybníka Špinka (41 ha).
     
423 7.2 Silniční křižovatka Špinka-Zábrodí, odbočka na hráz rybníku Špinka. Stoupání k lesu Osičiny. Na vrcholu je ideální vyhlídka na Krkonoše, Jestřebí hory, Bor a Orlické hory.
     
444 8.0 Na okraji lesa křižovatka silnic, pokračujeme vpravo do houbařského lesa směr Trubějov. Mírný sjezd asi 600 m.
     
437 8.6 Odbočka vlevo na lesní cestu (u závory - informační tabule), která po 400 m pokračuje jeko červená turistická stezka směrem na Kramolnu. Příjemná široká lesní cesta s výhledem na Dolní Radechovou, Pavlišov a Bor na četných mýtinách. Po jediném mírnějším stoupání a prudším sjezdu vyjedeme z lesa na okraji obce Kramolna na silnici Olešnice - Náchod.
     
460 12.0 Kramolna, původně tři obce, nejstarší Trubějov (1402), mladší Lhotky. V roce 1778 odtud velel pruský král Fridrich II. Před příchodem Prusů (27.6.1866) za prusko-rakouské války utekli obyvatelé do lesů (informační tabule).
     
448 12.6 Křižovatka "U Kaštanu", odbočit vlevo (zákaz vjezdu motorových vozidel) po někdejší zemské ssilnici k náchodskému zámku.
     
412 13.4 Křižovatka u romantického vojenského hřbitova, který leží vlevo na začátku lipové aleje Kateřiny Zaháňské. Hřbitov, stylizovaný jako gotická zřícenina s kaplí, ukrývá ostatky padlých z války roku 1866, ale i vojáky z roku 1778 (Bílý kříž u vchodu) a příslušníky rodu Schamburg-Lippe, poslední rodové majitele náchodského zámku (informační tabule).
     
404 14.2 Zámecký hotel na konci lipové aleje vlevo. Vchod do zámku ze strany úřednického křídla, původně ranně gotického hradu (před 1254), chránícího průsmyk z Čech do Kladska. Výhled na město Náchod z terasy a věže, Piccolominská zahrada, gotický sklep, kaple, medvědárium. Expozice zaměřená na rod Piccolimini. Naproti hotelu vstup do Státní galerie výtvarného umění. Prudký sjezd po zámeckém kopci na Plhov.
     
345 15.0 Odbočka do města: Náchod (před 1254), náměstí. Město v podhradí na zemské stezce směřující do Polska, kterou zmiňuje kronikář Kosmas (1068). Od roku 1544 náležel rodu Smiřických ze Smiřic (viz. epitaf v kostele sv. Vavřince uprostřed náměstí). Roku 1638 byla ve městě vydlážděna první ulice - Kamenice. Karlovo nám., podkova v dlažbě připomíná útěk Zimního krále Fridricha Falckého z Čech (1620). Dále vede cesta pěší zónou k nádraží. V letech 1912 - 1914 bylo postaveno secesní městské divadlo a hotel. Nová neorenesanční radnice a Alšovými sgrafity.
     
345 15.0 Za teplárnou uhnout doleva, na další křižovatce odbočit vpravo a po 50 m doleva do Kladské ulice.
     
352 16.4 Křižovatka Běloves - "U Korunky" (informační tabule). Dále směrem na Hronov a odbočkou vpravo přes železnici ke státní hranici. Zde se vybíralo mýto, celnice po roce 1742. Místo bojů ještě 9. 5. 1945. Lázně Běloves za řekou Metují s proslulou kyselkou Ida (v současné době mimo provoz). Celá oblast je nápadná hustou sítí krytů i s dělostřeleckou podzemní pevností na Dobrošově.
     
345 17.4 Běloves, celnice. Státní hranice s přechodem do Polska. Odbavování pro cyklisty zcela vlevo. Lázně Kudowa-Zdrój (od 17. stol.) s minerálními prameny. Napojení na další cyklotrasy s přejezdy přes hranici (informační tabule).
     

Cyklotrasu připravily Branka - Svaz cestovního ruchu, o.p.s. KČT Náchod, města Rtyně v Podkrkonoší, Červený Kostelec, Náchod a obce Zábrodí, Kramolna, ležící na trase, za účelem zpřístupnit atraktivní místa česko-polského pohraničí. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v roce 2003.