Navigace

Obsah

Dotace EU a kraje

dotace_logo dotace_logo_1

Zprávy

Dovybavení knihovny Kramolna

Dovybavení knihovny Kramolna celý text

ostatní | 25. 10. 2021 | Autor:

Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části

V roce 2020 realizuje obec Kramolna projekt "Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části". Dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ ve výši 635 322,- Kč. Celkové náklady na projekt 919 703,- Kč.  

Pro dětská hřiště byly použity herní prvky - street workoutová sestava, 3x samostatně stojící fitness stroj, kovová prolézací sestava a 2x venkovní víceúčelová posilovna. Součástí jsou i lavičky z recyklovaného plastu, koše na třídění odpadů, naučná tabule a výsadba ovocných keřů. celý text

ostatní | 12. 12. 2020 | Autor:

Oprava kaple Panny Marie na Kramolně (Sýkorova kaple)

V roce 2020 obec Kramolna realizuje akci "Oprava kaple Panny Marie na Kramolně (Sýkorova kaple)". Jedná se o obnovu nemovité kulturní památky. Na tento projekt byl poskytnut účelový finanční příspěvek ve výši 120 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. celý text

ostatní | 22. 10. 2020 | Autor:

Doplnění infrastruktury obce, úprava veřejného prostranství u obecní budovy a výstavba parkovacích ploch v centru obce

V roce 2020 realizuje obec Kramolna projekt "Doplnění infrastruktury obce, úprava veřejného prostranství u obecní budovy a výstavba parkovacích ploch v centru obce". Tento projekt obsahuje dvě akce - "Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy v čp. 145, Kramolna" a "Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna". Na tento projekt byla poskytnuta dotace z Královéhradeckého kraje z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ve výši 900 tis. Kč. celý text

ostatní | 22. 10. 2020 | Autor:

Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna č.p. 145

Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna č.p. 145 celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor:

Pořízení kompostérů pro obec Kramolna

Pořízení kompostérů v obci Kramolna celý text

ostatní | 15. 6. 2018 | Autor:

Výměna střešní krytiny na objektu obecního úřadu v obci Kramolna

V roce 2016 realizovala obec projekt „Výměna střešní krytiny na objektu obecního úřadu v obci Kramolna“ za finanční podpory Královéhradeckého kraje. celý text

ostatní | 31. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Provedené oplocení Mateřské školy ,Kramolna


ostatní | 27. 3. 2013 | Autor: Jaroslav Vlček
#

Úprava veřejného prostranství ,Kramolna


ostatní | 27. 3. 2013 | Autor: Jaroslav Vlček