Skip to navigation »

Článek v rubrikách:

»Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

22. 04 2013 10:32 - Jaroslav Vlček

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


 1. Název

  Obec Kramolna
 2. Důvod a způsob založení

 3. Organizační struktura

 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  4.3 Úřední hodiny
  4.4 Telefonní čísla
  4.5 Čísla faxu
  4.6 Adresa internetové stránky
  4.7 Adresa e-podatelny
  4.8 Další elektronické adresy
 5. Případné platby lze poukázat

  Bankovní účet: Komerční banka (Náchod) - 5920551/0100
 6. 00273147
 7. DIČ

  obec není plátce DPH
 8. Dokumenty

  8.1 Seznamy hlavních dokumentů


  8.2 Rozpočet

  -
 9. Žádosti o informace

 10. Příjem žádostí a dalších podání

 11. Opravné prostředky

 12. Formuláře

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 14. Nejdůležitější předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  14.2 Vydané právní předpisy
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv
  16.2 Výhradní licence
 17. Výroční zprávapodle zákona č. 106/1999 Sb.