Skip to navigation »

Článek v rubrikách:

»Povinně zveřejňované informace

9. Žádosti o informace

22. 01 2013 20:48 - Jaroslav Vlček
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obecní úřad zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na kamenné úřední desce před budovou obecního úřadu
  • na internetové úřední desce na adrese: http://www.kramolna.cz/uredni-deska/n-4/
  • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně

  • osobně na Obecním úřadě Kramolna v úředních dnech a v úředních hodinách
  • telefonicky na tel. č.: 491 428 934
  • Písemně na adrese: Obecní úřad Kramolna čp.172, 547 01 Náchod

Elektronickou poštou

  • e-mail: info@kramolna.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)