Skip to navigation »

Článek v rubrikách:

»Povinně zveřejňované informace

16. Licenční smlouvy

23. 01 2013 21:17 - Jaroslav Vlček

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence


16.1 Vzory licenčních smluv

Obecní úřad Kramolna nedisponuje vzorem licenční smlouvy. V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.

16.2 Výhradní licence

Obecní úřad Kranolna neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.