Skip to navigation »

Článek v rubrikách:

»Povinně zveřejňované informace

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

22. 01 2013 22:29 - Jaroslav Vlček

Na Portálu veřejné správy naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě.


http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/