Skip to navigation »

Článek v rubrikách:

»Povinně zveřejňované informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

22. 01 2013 21:00 - Jaroslav Vlček
Žádosti, podněty, stížnosti nebo podání je možné ústně nebo písemně, předání je možné osobně, poštou, elektronicky.

Osobní podání:

na Obecní úřad Kramolna, Kramolna čp. 172, 547 01 Náchod

v úředních dnech a hodinách: Pondělí a Středa od 8.00h do 12.00h a od 14.00h do 17.00h

Telefonické podání:

+420 491 428 934

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

Písemná žádost

Písemnou žádosti možno doručit elektronicky e-mailem info@kramolna.cz nebo datovou schránkou: hxrapn4, nebo poštou na adresu Obecní úřad Kramolna, Kramolna 172, 547 01 Náchod

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.