Skip to navigation »

Povinně zveřejňované informace

 1. Název

  Obec Kramolna
 2. Důvod a způsob založení

 3. Organizační struktura

 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  4.3 Úřední hodiny
  4.4 Telefonní čísla
  4.5 Čísla faxu
  4.6 Adresa internetové stránky
  4.7 Adresa e-podatelny
  4.8 Další elektronické adresy
 5. Případné platby lze poukázat

  Bankovní účet: Komerční banka (Náchod) - 5920551/0100
 6. 00273147
 7. DIČ

  obec není plátce DPH
 8. Dokumenty

  8.1 Seznamy hlavních dokumentů


  8.2 Rozpočet

 9. Žádosti o informace

 10. Příjem žádostí a dalších podání

 11. Opravné prostředky

 12. Formuláře

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 14. Nejdůležitější předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  14.2 Vydané právní předpisy
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv
  16.2 Výhradní licence
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

______________________________________________________

Rozpočet 2015

24.02.2015 19:04 - Administrátor
 

Výroční zpráva 2013.

07.04.2014 15:40 - Administrátor
 

Povinně zveřejňované informace

22.04.2013 10:32 - Jaroslav Vlček

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném sub...

17. Výroční zpráva

07.02.2013 14:00 - Jaroslav Vlček
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

8.2 Rozpočet

04.02.2013 17:06 - Jaroslav Vlček
Rozpočet na rok 2013 - 2017
Rozpočtový výhled 2016 - 2020
Závěrečné účty obce Kramolna za roky 2006 - 2016

16. Licenční smlouvy

23.01.2013 21:17 - Jaroslav Vlček

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

23.01.2013 21:03 - Jaroslav Vlček

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací obcí Kramolna na základě žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 1...

2. Důvod a způsob založení

22.01.2013 22:58 - Jaroslav Vlček
povinně zveřejňovaná informace

3 . Organizační struktura

22.01.2013 22:58 - Jaroslav Vlček
organizační struktura a zřizované organizace

4. Kontaktní spojení

22.01.2013 22:58 - Jaroslav Vlček

4.1 Kontaktní poštovní adresa
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návšt...

14. Předpisy

22.01.2013 22:34 - Jaroslav Vlček

Předpisy, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat o informace, a které upravují další p...

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

22.01.2013 22:29 - Jaroslav Vlček

Na Portálu veřejné správy naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životníc...


položek 0-12 z 16 [1 / 2]
[1] [2] >>